Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Vineri, 22 octombrie 2021
Organizarea activităţii CNPD

Pentru desfăşurarea activităţii, Comisia se întruneşte în şedinţe în conformitate cu Planul de lucru aprobat. Periodicitatea convocării şedinţei este nu mai rar decît o dată în trimestru sau de cîte ori este necesar.

Decizia de convocare a şedinţei este adoptată de Biroul executiv sau de preşedintele Comisiei.

Materialele referitoare la chestiunile care sînt propuse pentru examinare de către Comisie se prezintă la Secretariat cu cel puţin 10 zile pînă la data desfăşurării şedinţei.

Secretariatul expediază membrilor CNPD invitaţia la şedinţă, proiectul Ordinii de zi  şi materialele aferente chestiunilor vizate, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării şedinţei. Toate materialele ce ţin de şedinţa Comisiei se plasează pe pagina web a CNPD.

Şedinţele CNPD sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor ei, iar hotărîrile privind chestiunile examinate se adoptă cu 3/4 din voturile membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă. Membrii CNPD care nu sînt de acord cu hotărîrea adoptată, au dreptul la opinie separată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Procesul-verbal al şedinţei CNPD se întocmeşte de Secretariat şi se semnează de către preşedintele Comisiei.

Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 268 875  Fax: (+373 22) 268 857
Email: secretariat.cnpd@msmps.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167977
Total ieri: 239
Total azi: 122
Online: 3