Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Sâmbătă, 01 august 2020
Şedinţe ale grupurilor de lucru
Migraţie
Ședința nr. 1 din Luni, 27 septembrie 2010

 

Sub preşedinţia dlui Sergiu SAINCIUC, viceministrul Muncii, Protecţiei Socialle şi Familiei, la 27 septembrie 2010 a avut loc prima şedinţă a Grupului de lucru privind eficientizarea mecanismelor de evidenţă a fluxurilor migraţionale, creat prin dispoziţia preşedintelui CNPD ca urmare a deciziei adoptate în cadrul şedinţei Comisiei din 24 august 2010. Şedinţa a fost deliberativă, la ea participînd majoritatea membrilor ei.

Misiunea grupului este de a revizui prevederile acordurilor comune privind procedurile schimbului de date dintre Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor în scopul eficientizării lor, de a examina calitatea datelor statistice demografice şi de a propune măsuri de eficientizare a mecanismului de evidenţă a fluxurilor migraţionale externe şi interne.

În cadrul şedinţei reprezentanţii instituţiilor care fac parte din Grupul de lucru au făcut un schimb de opinii şi au expus dificultăţile cu care se confruntă în domeniul schimbului de date statistice demografice şi evidenţei fluxurilor migraţionale.

Referitor la revizuirea Acordului privind procedurile schimbului de date dintre Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, BNS a informat despre expedierea unui demers în adresa MTIC privind transmiterea informaţiilor agregate în format electronic.

Cît priveşte eficientizarea mecanismului de evidenţă a fluxurilor migraţionale, membrii Grupului de lucru se vor întruni la 12 octombrie 2010 într-o şedinţă de lucru cu reprezentanţii instituţiilor responsabile pentru completarea formularelor de evidenţă a fluxurilor migraţionale pentru a conveni asupra tratării corecte a noţiunilor, structurii şi oportunităţii completării lor. Experţii Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie vor defini un set de indicatori care să fie înţeleşi în acelaşi mod de către cei care completează formularele şi de către cei care le utilizează, precum şi vor analiza cele 24 formulare de evidenţă a fluxurilor migraţionale şi vor transmite rezultatul analizei Grupului de lucru.

Rezultatele activităţii Grupului de lucru vor fi propuse spre examinare şi adoptare la următoarea şedinţă a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare.


Inapoi la lista ședintelor
Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 268 875  Fax: (+373 22) 268 857
Email: secretariat.cnpd@msmps.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167917
Total ieri: 255
Total azi: 62
Online: 3