Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Joi, 11 iulie 2019
Şedinţe ale Comisiei
Vezi anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / 2007 /
Ședința nr. 2 din 27 mai 2014

La 27 mai 2014, Comisia națională pentru populație și dezvoltare s-a reunit în ședința sa ordinară, prezidată de viceprim-ministrul Tatiana Potîng, președintele ei. La ședință au fost prezenţi majoritatea membrilor Comisiei, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, ai mediului academic de profil, organizațiilor internaționale, societății civile, invitați și mass media.

Principalele chestiuni abordate în cadrul ședinței au vizat reforma sistemului de pensii: perspective şi realităţi, realizările Programului naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007 – 2015, dezvoltarea voluntariatului cu participarea persoanelor în vîrstă și desfășurarea Recensamîntului Populației și al Locuințelor din anul 2014 .

Dna Valentina Buliga, ministrul muncii, protecției sociale și familiei, vicepreședintele Comisiei, a menționat faptul că asigurarea funcţionării unui sistem de pensii echitabil, actualmente constituie prerogativa principală prevăzută în Strategia Naţională de Dezvoltare.Pe parcursul anilor 2008-2013 numărul plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale s-a redus de la 832770 persoane, pînă la 819781 persoane sau cu 12989 persoane, pe cînd numărul beneficiarilor de pensii a fost în creştere. Pentru o funcţionare stabilă a sistemului solidar de pensii este necesară menţinerea raportului dintre numărul contribuabililor şi cel al pensionarilor în jur de 4/1-5/1. Dacă în anul 2003 raportul dintre numărul contribuabililor şi cel al pensionarilor constituia 1,97:1 către anul 2013 acesta s-a redus pînă la 1,24:1. În această situaţie se evidenţiază necesitatea unor schimbări parametrice ale sistemului de pensii.

Membrii Comisiei au fost informați și despre acțiunile întreprinse de către Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului si Sportului și Ministerul Educație iîn vederea realizării Programului naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007 – 2015.

La subiectul privind dezvoltarea voluntariatului cu participarea persoanelor în vîrstă, dna Tatiana Sorocan director al Asociației Obștești „HelpAge International Moldova”, a subliniat faptul că în ultimii aproape 10 ani, grupurile de voluntari din Republica Moldova au crescut în mod constant şi şi-au consolidat capacitatea şi statutul său. De asemenea, au obținut experiență şi au devenit experți în mobilizarea comunitară şi în modalitățile participative de lucru cu persoanele în vârstă, îngrijiri la domiciliu, monitorizarea stării de sănătate a vârstnicilor, activități de reintegrare socială, precum şi în activități de advocacy şi de organizare a campaniilor sociale.

În cadrul ședinței Comisiei, dna Lucia Spoială a prezentat estimativ procentul de acoperire și de recenzare a populației. S-a constatat că la recensământ au participat 81 la sută din populaţia ţării şi au fost evaluate 87,5% din locuinţe. În urma prelucrării datelor, în luna decembrie anul curent, vor fi prezentate datele preliminare privind numărul populației, sexul, vârsta, dar și numărul persoanelor plecate peste hotare. Datele vorfi acumulate în baza unor centralizatoare prezentate de către personalul din cadrul secțiilor de statistică teritoriale.


Informaţii examinate în ședință și alte documente

» Procesul verbal al ședinței nr.2 din 27 mai 2014 42KB
» Informația Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei 2MB
» Informația Ministerului Sănătații 32KB
» Informația Ministerului Tineretului și Sportului 61KB
» Informația Ministerului Educației 35KB
» Informația Asociației Obștești „HelpAge International Moldova” 32KB

Inapoi la lista ședintelor
Sus

© 2010 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 269 365  Fax: (+373 22) 269 366
Email: demografie@cnpd.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167878
Total ieri: 346
Total azi: 23
Online: 2