Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Joi, 11 iulie 2019
Şedinţe ale Comisiei
Vezi anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / 2007 /
Ședința nr. 2 din 12 iunie 2012

Comisia națională pentru populație și dezvoltare s-a convocat în ședința sa ordinară pe data de 12 iunie 2012. La şedinţa prezidată de președintele Comisiei, viceprim-ministrul Mihail Moldovanu, au fost prezenţi majoritatea membrilor, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale și locale, ai mediului academic de profil, organizațiilor internaționale, societății civile, invitați și mass media.

Principalele subiecte abordate în cadrul ședinței au fost corelarea complexă în procesul de înregistrare responsabilă a mişcării naturale a populaţiei; pregătirea specialiştilor în domeniul demografic şi angajarea absolvenţilor; munca neremunerată prestată în comunitate și corelarea cadrului juridic.

Înregistrarea fenomenelor de mișcare naturală a populației (nașterile, decesele, căsătoriile și divorțurile) a fost abordată prin prisma instituțiilor implicate în aceste procese. Astfel, Serviciul Stare Civilă, ca instituție responsabilă de înregistrarea de stat a actelor de stare civilă, a informat membrii Comisiei despre modul cum este organizată această activitate, problemele existente și soluțiile de depășire a lor. Totodată, au fost prezentate și date statistice cu privire la actele stării civile transcrise pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare, date care deocamdată nu sunt preluate de către statistica oficială. În 5 ani, 2007-2011, au fost transcrise 38.657 acte de naștere, 3.548 acte de deces, 23.665 acte de căsătorie și 1.481 acte de divorț. Pe de altă parte, Biroul Național de Statistică s-a referit la aspectele ce țin de gestionarea fluxului informațional integrat și la necesitatea asigurării calităţii şi complexităţii datelor printr-o mai strînsă interacțiune între instituțiile cu responsabilități în domeniu. În scopul obținerii unei statistici demografice complete, viceprim-ministrul Mihail Moldovanu, Președintele Comisiei, a dispus formarea unui grup de lucru care în termen de 1 lună urmează să identifice soluțiile pentru automatizarea procesului de elaborare a datelor statistice cu privire la mișcarea naturală a populației în instituțiile medicale și completarea Registrului de Stat al Populației în timp real.

Pregătirea specialiştilor în domeniul demografic şi angajarea absolvenţilor a fost abordată prin prisma a două instituții de învățămînt superior, precum și a Ministerului Educației. Prin programul de masterat „Demografie şi economia populaţiei” Academia de Studii Economice din Moldova pregăteşte specialiști începînd cu anul de studii 2008/2009, cu finanţare bugetară. Deși programul a fost absolvit de către 26 de masteranzi, numărul candidaţilor este în descreştere, din cauza lipsei ofertei locurilor pe piaţa muncii.

Totodată, în anul de studii 2011/2012 la Universitatea de Stat din Moldova a fost iniţiat Programul de Masterat în Consiliere pentru Probleme de Familie la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, absolvenții urmînd să activeze în calitate de consilieri de familie.

În acest scop, Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice din Moldova, în comun cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, vor elabora un ghid privind practica de producție a studenților, angajarea specialiștilor demografi și consilierilor de familie în cîmpul muncii. Totodată, instituțiile de resort vor identifica modalitățile de angajare a acestor specialiști și vor elabora propuneri concrete de reglementare în domeniu.

În cadrul ședinței membrii Comisiei au audiat opinia Congresului Autorităților Locale privind posibilitatea implicării administraţiei publice locale în implementarea Legii cu privire la ajutorul social, în sensul introducerii obligaţiunii pentru persoanele cu statut de şomer din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social de a accepta lucrări publice neremunerate de interes local. La rîndul său, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a informat despre modalitățile de reluare a modificării Legii cu privire la ajutorul social în vederea condiționării prestării muncii în folosul comunității de către beneficiarii de aceste prestații, care sînt șomeri în vîrstă aptă de muncă, prezentînd experiența internațională în acest domeniu. Reprezentantul Consiliului Naționale pentru Participare, Ludmila Popovici, a accentuat corelarea lucrărilor publice de interes local cu activitatea de voluntariat. Președintele Comisiei a menționat importanța elaborării și promovării cît mai urgente a unor modificări mai substanțiale la legea respectivă, inclusiv mecanismul prestării lucrărilor publice, modificări așteptate și de cetățeni, și de asistenții sociali, de autoritățile publice centrale și cele locale.

De asemenea, membrii Comisiei au fost informați despre necesitatea demarării activităților de realizare a Acordului semnat între Guvernul Republicii Moldova, UNFPA şi Institutul ONU pentru Îmbătrînire (INIA) în iulie 2011 și informația despre ședința grupului de lucru al Asociației internaționale pentru securitatea socială ”Cu privire la lucrătorii migranți în Eurasia”. În prima jumătate a lunii septembrie 2012, la Chișinău va fi organizat primul curs de instruire în politicile interdisciplinare din domeniul demografic pentru 20 funcţionari publici (din Guvern, ministere, autorități publice centrale cu atribuţii în domeniu, instituţii, sectorul academic). În acest scop, membrii Comisiei vor propune cele mai relevante candidaturi pentru a participa la cursul de instruire, care fi predat de experți cu renume - Joseph Troisi, director al Institutului Internaţional de Îmbătrânire ONU din Malta  și Alexandre Sidorenko, șef Departament la Centrul pentru Politici de Bunăstare Socială și Cercetări din Viena, Austria.

Mai jos vizionați ședința Comisiei, preluată de pe www.privesc.eu:


Informaţii examinate în ședință și alte documente

» Procesul verbal al sedintei 2 din 12 iunie 2012 142KB
» Agenda sedintei 2 din 12 iunie 2012 67KB
» Informatia Serviciului Stare Civila privind inregistrarea miscării naturale a populatiei 61KB
» Informatia Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor privind inregistrarea miscării naturale a populatiei 35KB
» Informatia Biroului National de Statistica privind inregistrarea miscării naturale a populatiei 54KB
» Informatia Universitatii de Stat din Moldova cu privire la pregatirea specialistilor in domeniul demografic si angajarea absolventilor 61KB
» Informatia Academiei de Studii Economice din Moldova cu privire la pregatirea specialistilor in domeniul demografic si angajarea absolventilor 36KB
» Informatia Ministerului Educatiei cu privire la pregatirea specialistilor in domeniul demografic si angajarea absolventilor 44KB
» Informatia CALM privind munca in folosul comunitatii 31KB
» Informatia MMPSF privind munca in folosul comunitatii 62KB
» Informatia CNP munca in folosul comunitatii 49KB
» Prezentare UNFPA privind Acordul de colaborare Guvern-INIA-UNFPA 1MB

Inapoi la lista ședintelor
Sus

© 2010 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 269 365  Fax: (+373 22) 269 366
Email: demografie@cnpd.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 168146
Total ieri: 449
Total azi: 291
Online: 3