Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Joi, 25 noiembrie 2021
Noutăţi și evenimente
De ce este nevoie de un Centru de instruire în Îngrijiri Paliative în Republica Moldova
Data publicării: Vineri, 26 martie 2021

Republica Moldova a făcut pași importanți în ultimii zece ani în dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative. Deși există încă puncte slabe care condiționează activitatea de îngrijiri paliative din punct de vedere teritorial sau al asigurării cu specialiști pregătiți, a fost dezvoltat Standardul Național de Îngrijiri Paliative, protocoale clinice în funcție de maladie. Acum, evoluția firească a acestui domeniu dictează crearea unui Centru național de instruire în Îngrijiri Paliative. În Moldova, serviciul de îngrijiri paliative a început să se dezvolte din anul 2000, la nivel de servicii non-guvernamentale, și doar mult mai târziu prin sectorul spitalicesc public. Primul serviciu specializat în îngrijiri paliative, în sectorul public, – Echipa mobilă de îngrijiri paliative de spital – a fost creat abia în anul 2008 la Institutul Oncologic.

Până în anul 2019 serviciul de îngrijiri paliative s-a extins. Astăzi, 33 de Spitale raionale au secții de îngrijiri paliative, pe lângă acestea se adaugă instituțiile republicane și organizațiile non-guvernamentale. Însă, deși pe hârtie figurează că există astfel de secții, în realitate, majoritatea dintre ele nu corespund standardelor unei secții de îngrijiri paliative. Însă, revenind la ONG-urile, care prestează aceste servicii. Din păcate și ele sunt foarte puține în Moldova și acoperă doar 8 teritorii administrative. Cele mai multe servicii de îngrijire paliativă fiind concentrate în Chișinău. Calitatea îngrijirilor paliative, frecvența cu care sunt acordate, dar și acoperirea teritorială depind de mai mulți factori. Aici vorbim despre mai multe condiționări – lipsa  resurselor financiare, condițiile din instituțiile medicale publice, cunoștințele insuficiente despre îngrijirea paliativă sau necunoașterea criteriilor de selectare a pacienților pentru îngrijiri paliative etc. În afară de problema finanțării, care își găsește ușor-ușor rezolvare din FAOAM, instruirea în domeniul îngrijirilor paliative ar însemna o mare realizare în acest domeniu. Deschiderea unui Centru de instruire în Îngrijirile Paliative a fost una dintre recomandările Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) în raportul „Accesul și calitatea serviciilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova. Studiu calitativ”.

Instruirea în domeniul îngrijirii paliative

Conform raportului menționat, instruirea personalului medical implicat în prestarea serviciilor de îngrijiri paliative este obligatorie. La momentul acreditării serviciilor de îngrijiri paliative, prestatorul declară echipa multidisciplinară și fiecare membru al echipei trebuie să dețină un certificat de instruire. Dacă prestatorul nu este acreditat de Consiliului de Evaluare și Acreditare, el nu primește licența și nu poate fi contractat de CNAM. „Acum instruirile se organizează de instituțiile de invățământ de profil, ONG-uri, de către Fundația Soros, de autorii protocoalelor clinice, de asociațiile de specialiști – Asociația Națională de Tratament Paliativ, Asociația de Nursing etc – astfel, în opinia persoanelor cheie, necesitățile de instruire la nivel național sunt oarecum acoperite”, menționează autorii.

 Instruiri în cadrul instituțiilor de învățământ superior

Disciplina „Medicina paliativă” din curricula USMF „Nicolae Testemițanu” a fost elaborată în baza curriculei Centrului de Educație Continuă din Brașov. Relevanța disciplinii se datorează completării cunoștințelor medicului în domeniul practicii medicale și anume acest aspect specific a venit să îmbunătățească cunoștințele lucrătorilor medicali. Cu toate acestea, accesul pacientului la opioide, controlul simtomelor, managementul pacientului cu stomă şi accesul pacientului la consultația medicului psiholog, sunt subiecte ce ar fi util să fie studiate mai aprofundat în cadrul disciplinei „Medicina Paliativă”.

În cadrul instruirii în anul I de studii Medicii de familie – rezidenți au timp de 1 săptămână Modulul „Îngrijiri paliative pentru medicii de familie rezidenți”. Modulul, în opinia cadrelor didactice este suficient, deoarece rezidenții deja au o pregătire în domeniu, sunt versați în lucrul cu pacienții (deoarece în anul V au lucrat cu pacienți standardizați). În cadrul modulului se discută doar cele mai stringente probleme care pot interveni la pacientul aflat în Îngrijiri Paliative și este inclusă și partea practică – o vizită la FFMS ,,Angelus Moldova”.

Experții consideră că în cadrul modulului ”Îngrijiri paliative pentru medicii de familie rezidenți” ar fi util să fie accentuată mai mult importanța cooperarării cu asistentul medical al medicului de familie şi colaborarea medicului de familie cu Asistența socială din comunitate, deoarece se tinde la o abordare multidisciplinară a pacienților paliativi și a familiilor lor. În același timp, se consideră că în curricula de instruire a rezidențiatului, Îngrijirile paliative ar trebui incluse nu doar pentru medicii de familie, dar pentru toți rezidenții (de profil terapeutic, chirurgical etc). Cursul de perfecționare tematică, de instruire a medicilor în cadrul educației medicale continue conține 131 de ore didactice și practice pentru medici, și 8-ore de practică CUSIM.

„Unele subiecte abordate la curs sunt noi pentru medici, în special managementul simtomelor, managementul durerii, indicația corectă a opioidelor. Din anul 2020 cursul de perfecționare pentru medicii de familie va fi organizat de 2 ori pe an, și probabil va fi în agenda de instruire în cadrul educației continue încă mulți ani, fapt datorat atractivității cursului și numărului mare de solicitări. Se consideră că în cadrul cursului de perfecționare, medicii de familie ar trebui instruiți mai mult în aspecte legislative, referitoare la prescrierea opioidelor. Acest subiect merită o atenție mai detaliată și pe viitor este planificată elaborarea unei recomandări Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, subdiviziune a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” metodice pentru medicii de familie, astfel încât ei să prescrie opioide fără a avea rețineri sau dubii că acţionează în limite legale”, menționează autorii în raportul elaborat.

Instruiri în cadrul instituțiilor de învățământ medical post-secundar

În cadrul învățământului post-secundar se predă Cursul „Îngrijiri paliative” pentru elevii de la specialitatea Medicină, calificarea „Asistent medical”. „În cadrul cursului se discută cele 4 aspecte de abordare a pacientului și a familiei aflate în îngrijiri paliative – medical, social, psihologic și spiritual. Programele de instruire în învățământul postsecundar nu acoperă suficient problemele din îngrijirile palliative. Deși sunt abordate majoritatea subiectelor de aspect medical, mai puţină atenţie este oferită aspectelor non-medicale. De asemenea, nu se alocă suficient timp pentru instruirea asistenților medicali despre specificul pacienților paliativi pe grupe de vârstă”. De asemenea, la Centrul de Instruire Continuă este desfășurat Cursul tematic „Îngrijiri Paliative” pentru Educația medicală continuă a personalului medical cu studii medii de specialitate – asistenți medicali.

Este un curs actual și util, în contextul în care multe asistente medicale care prestau îngriiri la domiciliu au absolvit Colegiul de Medicină/Școala Medicală mulți ani în urmă, și nu au avut un curs de Îngrijiri Paliative. „Deși gama de subiecte cuprinde majoritatea subiectelor care necesită a fi abordate, din cauza numărului redus de ore, informația se prezintă foarte succint. Pentru a aborda toate subiectele mai aprofundat, este necesar să fie majorat numărul de ore pentru aceste cursuri”.

De ce este importantă instruirea în îngrijirile paliative în activitatea practică a personalului medical

Conform specialiștilor, personalul medical care a urmat instruiri în Îngrijiri Paliative devine mai prudent și mai conștient de nevoia de abordare adecvată a pacienților paliativi. Problema est însă că educația în îngrijiri paliative nu este oferită echitabil tuturor actorilor implicați în oferirea serviciilor de îngrijiri paliative. În cadrul învățământului postsecundar, de asemenea nu toți studenții de la specialitatea Medicină au suficiente instruiri în Îngrijiri paliative, cursul fiind preponderent prevăzut pentru asistenții medicali.

Nivelul de instruire al prestatorilor publici de servicii de îngrijiri paliative de bază

În opinia medicilor intervievați, în îngrijirile paliative, pe lângă medicul de familie (ca prima verigă în asistența medicală) și asistentul social (care oferă suport social pacientului paliativ și familiei lui), toți medicii specialiști și farmaciștii trebuie să fie instruiți cu privire la abordarea pacienților în faze terminale. Instruiri mai aprofundate și mai multe în domeniul îngrijirilor paliative ar fi necesare pentru așa specialități ca medici interniști, neurologi, traumatologi, dermatologi, pulmonologi, mamologi, oncologi.

Sugestii pentru instruiri în domeniul îngrijirii paliatice

Specialiştii consideră că la momentul actual domeniul îngrijirii palliative în Moldova a ajuns la etapa când se impune necesitatea introducerii specialității ”Îngrijiri paliative”, care în câteva luni să formeze specialiști în domeniu, și care să fie o specializare primară în îngrijiri paliative. „Totodată, se recomandă crearea unui Centru de Instruire, în care să fie elaborată o curriculă și totodată să servească ca centru pentru consultații atât pentru medici, cât și pentru pacienți și rudele acestora. În cadrul centrului să fie oferite atât instruiri teoretice, cât și practice în domeniul îngrijirilor palliative. Acesta ar fi util și mult mai accesibil, decât instruirile din afara țării”, se menționează în raportul Centrului PAS.

Un subiect în această direcție a fost discutat recent în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”. Specialiștii din cadrul universității sunt determinați să contribuire la dezvoltarea unui Centru universitar dedicat acestui domeniu.  Acest deziderat urmează a fi realizat în parteneriat cu Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină și cu Asociația Obștească Principii sănătoase prin intermediul proiectului „Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național”. Instituția își propune să organizeze o campanie de sensibilizare, informare și advocacy privind necesitatea creării Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative. În acest scop, va fi inițiată și o acțiune de colectare de fonduri pentru dezvoltarea centrului, promovarea misiunii acestuia prin organizarea evenimentelor de atragere a publicului larg.

Proiectul „Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național” este implementat de USMF „Nicolae Testemițanu” în perioada decembrie 2020-decembrie 2022, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova, în valoare de circa 50 de mii de dolari SUA.

Sursa: http://sanatateinfo.md//News//item//10236

Sursa foto: http://publika.md

Alte înregistrări
Data publicării: Miercuri, 07 aprilie 2021
Comisia Europeană a plasat demografia pe agenda politică a UE. Raportul Comisiei privind impactul schimbărilor demografice a arătat că, în ultimii 50 de ani, speranța de viață la naștere a crescut cu aproximativ 10 ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. În acest context, Comisia Europeană a prezentat “Cartea verde privind îmbătrânirea - promovarea solidarității și responsabilității între generații”, care este primul rezultat al acestui raport și va fi urmată de viziunea pe termen lung pentru zonele rurale, care va analiza și problema depopulării. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 01 aprilie 2021
Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat informații statistice cu privire la forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în anul 2020. Astfel, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM), în anul 2020 forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 867,3 mii persoane, fiind în descreștere cu 5,7% față de anul 2019 (919,3 mii). În cadrul forței de muncă, ponderea bărbaților (52,4%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (47,6%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul urban (54,4% și, respectiv, 45,6%). Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 31 martie 2021
Prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casă” au fost procurate până în prezent 5616 locuințe, transmite revista „Curentul”. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,84 miliarde lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,42 miliarde lei. Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima casă” constituie 42,7 milioane lei. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 30 martie 2021
Londra nu a raportat niciun deces din cauza COVID în ultimele 24 de ore, potrivit Public Health England (PHE). Este pentru a doua oară în acest an, Londra fiind unul dintre orașele cu cele mai multe victime provocate de noul coronavirus. „Este un pas fantastic, dar suntem departe de a ne întoarce la normal”, a declarat un medic citat de BBC, potrivit Mediafax. În ianuarie, orașul a înregistrat și zile cu peste 200 de decese. 12% din totalul deceselor cauzate de coronavirus în Marea Britanie s-a înregistrat în capitala ţării şi a fost epicentrul primului val. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 19 martie 2021
La data de 17 martie curent, Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) a publicat Ghidul pentru integrarea îmbătrânirii, în cadrul căruia, se solicită dezvoltarea unui cadru strategic întru integrarea îmbătrânirii pentru a asigura considerarea și integrarea sa sistematică în politicile publice. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 18 martie 2021
La data de 3 martie 2021 a fost lansat Studiul “De ce femeile au venituri mai mici decât bărbații pe tot parcursul vieții? Evaluare în baza conturilor naţionale de transfer în Republica Moldova”, realizat de către dr.hab. în sociologie, conf. Olga Găgăuz, în cadrul proiectului UNFPA „Extinderea opțiunilor: politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Republica Moldova” cu suportul Agenției Austriei pentru Dezvoltare şi în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 15 martie 2021
În satul Borceag, raionul Cahul, Asociația Obștească ”MAX FACE POSIBILUL” au construit un complex de căsuțe sociale pentru persoane de vârsta pensionară cu suportul financiar al Fundației ”MAX MAAKT MOGELIJK” din Olanda. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 12 martie 2021
Conform datelor Biroului Național de Statistică, situaţia demografică a mun. Chișinău în ianuarie-decembrie 2020 a fost determinată de o descreștere a numărului născuților-vii cu 3,8%, a căsătoriilor cu 23,1% şi divorțurilor cu 16,4%, iar numărul decedaților a crescut cu 28,1%. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 11 martie 2021
Speranţa de viaţă a scăzut în Italia cu aproape un an, până la 82,3 ani, din cauza pandemiei de COVID-19, a informat miercuri, la data de 10 martie, Institutul Naţional de Statistică al Italiei (Istat). Conform Raportului publicat, Italia a fost una dintre ţările cele mai afectate de pandemia de coronavirus şi prima afectată de primul val de COVID-19 în Europa. În această săptămână, în ţară a fost depăşit pragul de 100.000 de decese. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 09 martie 2021
Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat informații statistice cu privire la forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2020. Astfel, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM), în trimestrul IV 2020, forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 877,4 mii persoane, fiind în descreștere cu 1,2% față de trimestrul IV 2019 (887,7 mii). Citeşte mai mult...

Rezultatele 31 - 40 din 277
» Toate înregistrările
Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 268 875  Fax: (+373 22) 268 857
Email: secretariat.cnpd@msmps.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 168045
Total ieri: 199
Total azi: 190
Online: 2